Portálhírek

Tájékoztatás osztályozó vizsga időpontjáról: 2022. június 06 -11.

Tájékoztatás osztályozó vizsga időpontjáról: 2022. június 06 -11.

by Helén (Moodle rendszergazdai) Hegedüs -
Number of replies: 0

 

Tisztelt Tanulók!

Értesítjük Önöket, hogy 2022. június 06-tól június 11-ig  osztályozó vizsgák lesznek. 

A Szkt. 60. § (1) bekezdéséhez 180. §.(2) bekezdése alapján a tanuló félévi és év végi osztályzatait
a) évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy
b) a tanulmányok alatti vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
a) felmentették a foglalkozáson való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) az e rendeletben meghatározott időnél többet mulasztott és az oktatói testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

Osztályozó vizsgát a szakképző intézmény a tanítási év során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.
Az elektronikus naplóban (KRÉTA) nyomon követheti, hogy Önnek szükséges-e osztályozó vizsgát tenni. 

Elektronikus levélben is értesítjük azokat a tanulókat, akiknek osztályozó vizsgájuk lesz.

Üdvözlettel: 

Hegedüs Helén
tanügyi igazgatóhelyettes  

 

Tel: +36 1 203 0304/3000 mellék
Fax: +36 1 206 2013
Mobil: +36 20 538 6673

 

"Tegyetek jót feltűnés nélkül. A viola rejtett virág, de az illatáról rá lehet ismerni."