Portálhírek

Nappali rendszerben első éves/valamint másodévre becsatlakozó technikumi képzésben résztvevő tanulók bankszámla adatok megadása

Nappali rendszerben első éves/valamint másodévre becsatlakozó technikumi képzésben résztvevő tanulók bankszámla adatok megadása

by Helén (Moodle rendszergazdai) Hegedüs -
Number of replies: 0

Tisztelt nappalis technikumi képzésben Tanulók!

A tanulói ösztöndíj október hónaptól történő folyamatos folyósításához elengedhetetlen, hogy minden tanuló rendelkezzen bankszámlával.

A folyósításhoz szükséges adatot még 154 fő nem adta le a KRÉTA rendszerben . 

Igénybevétel feltételei: 

Nem kell külön igényelni, minden technikumban és szakképző iskolában beiratkozott tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben a tanuló

  • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
  • nappali rendszerben tanulja,
  • tanulói jogviszonyban áll, 
  • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
  • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre jogosult.

Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló.

A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban:

  • amennyiben évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon;
  • az adott tanév hátralévő részében, amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást;
  • ha szakképzési munkaszerződéssel duális szakmai oktatásban vesz részt,
  • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

tanuló Ösztöndíj jogosultság mértékét a rendszer automatikusan jeleníti meg míg a Tanuló Bankszámla adatait a tanuló és/vagy a Törvényes képviselőnek beállított Gondviselője/i tudja megadni, szerkeszteni:

Az NSZFH egyenesen a megadott bankszámlára utalja a jogosult számára az ösztöndíj összegét.

A KRÉTA rendszerben törvényes képviselőnek jelölt teljes (azaz bővített) jogú Gondviselő a rendszerbe belépve, saját nevére kattintva elérhető  Saját adatlap felületen tudja beállítani a tanuló Bankszámla adatait a Szakképzési juttatásokkal kapcsolatban. (nem lehet Revolut számla, vagy 100-sal kezdődő)

 

 

A Bankszámlaszám tulajdonosát a listából saját/szülő/egyéb típusokból szükséges kiválasztani, beállítani.

 

Üdvözlettel, 

Hegedüs Helén
tanügyi igazgatóhelyettes  

Tel: +36 1 203 0304/3000 mellék
Fax: +36 1 206 2013
Mobil: +36 20 538 6673

"Tegyetek jót feltűnés nélkül. A viola rejtett virág, de az illatáról rá lehet ismerni."