A tantermen kívüli digitális munkarend eljárásrendje a gyakorlati oktatásra és képzésre vonatkozóan