Portálhírek

Megváltozott a tanév rendje

Megváltozott a tanév rendje

by Helén (Moodle rendszergazdai) Hegedüs -
Number of replies: 0

Tisztelt Tanulók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megváltozott a tanév rendje.

  • A  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 30.  § (4)  bekezdésében, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 34. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a tanulónak a 2022/2023. tanítási évben két alkalommal kell legalább hat összefüggő napból álló tanítási szünetet biztosítani.
  • A  2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a  továbbiakban: R.) 7.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  2022/2023. tanévben a  téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).
  • Az  Nkt. 4.  § 31.  pontjától, az  Szkt. 34.  § (1)  bekezdés b)  pontjától, valamint az  R. 2.  § (2)  bekezdésétől eltérően a 2022/2023. tanévben a tanítási év utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek).
  • Az R. 7. § (1) bekezdésében meghatározott őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki. Ettől a nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák sem térhetnek el.

Üdvözlettel,

Hegedüs Helén

tanügyi igazgatóhelyettes  

Tel: +36 1 203 0304/3000 mellék
Fax: +36 1 206 2013
Mobil: +36 20 538 6673

"Tegyetek jót feltűnés nélkül. A viola rejtett virág, de az illatáról rá lehet ismerni."

 

forrás: A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról