Portálhírek

Tájékoztató osztályozó vizsgahétről, javítási lehetőség az egy féléves tantárgyelemekből

Tájékoztató osztályozó vizsgahétről, javítási lehetőség az egy féléves tantárgyelemekből

by Helén (Moodle rendszergazdai) Hegedüs -
Number of replies: 0

Tisztelt Tanulók!

Értesítjük Önöket, hogy 2024. április 22-től április 27-ig  osztályozó vizsgák lesznek. 

Az április osztályozó vizsgahéten  a végzős osztályok tanulói az érintettek, az elsőéves tanulóknak várhatóan május 27-től június 1-ig lesz lehetősége osztályzatok pótlására.
Viszont szeretném felhívni az elsőéves tanulók figyelmét arra, hogy  április 22-től április 27-ig
 lesz lehetőségük a félévkor sikertelenül lezárt és 2. félévben nem folytatódó tantárgyak javítására.

A tanuló félévi és év végi osztályzatait
a) évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy
b) a tanulmányok alatti vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

a) felmentették a foglalkozáson való részvétele alól, 
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
c) az e rendeletben meghatározott időnél többet mulasztott, és az oktatói testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, összes hiányzás 250 óra felett van, 
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Osztályozó vizsgát a szakképző intézmény a tanítási év során bármikor szervezhet. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

Az elektronikus naplóban (KRÉTA) nyomon követheti, hogy Önnek szükséges-e osztályozó vizsgát tenni. 

Elektronikus levélben (2024. április 15-én) is értesítjük azokat a tanulókat, akiknek áprilisban osztályozó vizsgájuk lesz.

Üdvözlettel: 

Hegedüs Helén
tanügyi igazgatóhelyettes  

Tel: +36 1 203 0304/3000 mellék

Fax: +36 1 206 2013
Mobil: +36 20 538 6673 

"Tegyetek jót feltűnés nélkül. A viola rejtett virág, de az illatáról rá lehet ismerni."